Akcie, koncertyVenujeme sa aj filmovaniu osláv, akcií, koncertov, večierkov, plesov a rôznych iných kultúrnych podujatí. Kvalitne spracovaný videofilm Vám pomôže oživiť krásne spomienky týchto nezabudnuteľných udalostí.


Kameraman na podujatie:

  • záznam celkového priebehu akcie,  viackamerový systém
  • spracovanie materiálu: strih, výroba úvodného a záverečného zostrihu, animácia, efekty
  • výroba videoklipu
  • návrh a tlač originálneho  DVD obalu
  • možnosť výberu hudby na želanie zákazníka
  • výsledný formát na  DVD s interaktívnym menu

Cena: dohodou
Doprava na akciu : 0,20€ / km.