Komponovanie hudby

  • Hudobná produkcia pre reklamu, firemnú prezentáciu, animáciu.
  • Komponovanie hudby a pesničiek pre deti, výroba hudobného podkladu Karaoke.
  • Aranžovanie skladieb podľa požiadavky.
  • Vytvorenie notového zápisu vašej autorskej skladby.
  • Tvorba, výroba a nahrávanie vašej autorskej skladby.
  • Tvorba, výroba a nahrávanie veselých hudobných darčekov pre vašich priateľov a príbuzných.
  • Zvučky, spoty, audio tvorba.
  • Komponovanie relaxačnej a meditačnej hudby.